Víš, proč StrongBODY?

NÁZEV, KTERÝ ZAHRNUJE POTŘEBY A POCITY.
StrongBODY FITNEES? Pro někoho běžná slova, ale pro mě mají mnohem širší význam, mají přesah a hloubku. Jsou neobyčejná a silná  – a to jsou vlastnosti, které vystihují můj záměr. Není to jen o síle fyzické, ale i mentální.

Objevuješ, cítíš, vnímáš a nacházíš, když si to dovolíš…

S = SPOKOJENOST – jsem spokojený s sebou, „ANO, DAL JSEM DALŠÍ TRÉNINK! ….objeme své silné stránky

T = TÝM – nacházíme přátele, jsme součástí funkčního týmu, cvičení ve skupině je super, tým podporuje a motivuje 

R = RADOST – během i po lekci přichází radost, pozitivní emoce, vznikající v reakci na úspěch ( jo, já to dal/a!),  POCIT ŠTĚSTÍ, radost je doprovázena úsměvem nebo smíchem, který nikdy nechybí

O = OPTIMISMUS  vidíme a posuzujeme věci z té lepší stránky, čelíme tréninkovým výzvám

N = NADŠENÍ  vyzkoušet něco nového, dělat věci jinak, nadšení předáno i druhým 

G = GLAMOUR – netradiční přístup, nevšední místo, unikátní a nekomerční prostor 

B = BLAŽENOST  vnitřní pocit radostného naplnění

O = OBAVY –  jsou v pořádku, chápat jako zdroj růstu, čelit obavám tváří v tvář, pak ztratí svoji moc 

D = DNES – být ted´a tady, ve svém těle, vědomě cvičit, vnímat, sledovat své tělo

Y = YING A YANG = rovnováha protikladů, práce antagonistů, kteří pracují postupně, protichůdně a zároveň neoddělitelně, protikladné pocity, emoce

Toto byl a je můj ZÁMĚR, když jsem vymýšlela NÁZEV studia.                                                                                                    To si přeji, aby každý klient vnímal při návštěvě StrongBODY FITNESS. 

Karla