Individuální tréninky více

Cvičíte a občas Vás někde něco pobolívá?

To NĚCO Vás zatím nijak zásadně neomezuje, ale může překážet. 

CO S TÍM?

Objednejte se na vstupní konzultaci. Podívám se na Vaše tělo, nechám ho, aby „promluvilo“. Pokud najdu více nesrovnalostí, domluvíme se, odkud začneme. Vyjasníme si Vaše očekávání. 

Uvolníme svaly se sníženou pružností, které omezují funkci kloubu, abychom zvýšili POHYBLIVOST. Tyto protahovací cviky musí být prováděny pravidelně. 

Zaměříme se na kontrolu pohybu, plynulost, zvýšíme kontrolu pohybu těla a zaměříme se na přesné držení těla (koordinace, hbitost, ohýbání…), pečlivé a přesné provedení cviků, ne jen tak halabala

Po nějaké době, u každého je to jinak….ok, pokročili jsme, Vaše tělo si zlepšilo funkční hybnost, dostatečně jste se se svým tělem seznámili, zvýšila se propriorecepce, máte tělo a pohyb pod kontrolou. Pohyby jsou plynulé a bezpečné, zároveň klouby nejsou stabilní, nejste ještě schopni udržet stabilní pozice. A proto začneme s POSILOVÁNÍM, s posilovacími cviky.

PROČ SE NEDAŘÍ NĚKTERÉ PROBLÉMY ODSTRANIT?

Asi je to jasné. Klienti, kteří trpí různými chronickými obtížemi, velice často chtějí některé kroky buď vypustit, protože jim připadají zbytečné, nebo chtějí celý proces uspěchat. Chybí tolik potřebná TRPĚLIVOST a PRECIZNOST. A pokud se kýžený výsledek nedostaví rychle, klient ztratí chuť s bolestí něco dělat a mnohdy si na ni ve výsledku i zvykne a přijme ji jako samozřejmost. TO NENÍ SPRÁVNÉ 

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Pokud víte o nějaké své osobní tělesné slabině, nespěchejte se zatěžováním svého těla. Neřešte problém tak, že přeskočíte uvolnění + motoriku a skočíte rovnou do posilování nebo budete zvyšovat nároky na tělo ve formě výkonu.

Než si „naložíte“ zátěž, než začnete zlepšovat svůj výkon, je potřeba mít 100% jistotu, že jednotlivé části těla, klouby a spojení jsou v dokonalém stavu. Pokud by někde byla sebemenší závada/nerovnováha, znamenalo by to zvětšení/rozšíření stávajícího problému

CÍLEM je zvýšit/rozvinout Vaše fyzické možnosti nebo výkonnost.

POZOR!!!

Výsledek tréninkového plánu závisí na Vaší výkonnosti, na rozsahu a specifikaci problému a na VAŠEM VLASTNÍM ÚSILÍ.

PRAVIDLO Č. 1. – PRAVIDELNOST

PRAVIDLO Č. 2. – SPRAVNÉ PROVEDENÍ, KONTROLA POHYBU

PRAVIDLO Č. 3. – STABILITA, SÍLA A PRUŽNOST

NABÍZENÉ SLUŽBY obecné informace

1. SCHŮZKA (není nutná)

Nevíte, jak začít cvičit, co cvičit? Potřebujete se zeptat? Potkáme se spolu. Řekneme si cíle a jaké jsou možnosti.  Schůzka je nezávazná.

V případě zájmu o individuální lekce napište na e-mail: karla.mannerova@seznam.cz nebo volejte na tel.č.: +420 734 840 287

Časová dotace: 30 minut                             

Cena: ZDARMA

TRÉNINKY

Během tréninku hodně komunikuji, sděluji a vysvětluji, aby klient věděl co a proč cvičit.

Jako Váš osobní trenér Vám ráda poradím.

2. VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA

Podívám se na vaše tělo, jak chodíte, sedíte a stojíte.
Vyzkouším dechový stereotyp.

Zhodnotím zkrácené a ochablé svaly, svalové dysbalance

Vyplníte mi vstupní dotazník.

Zacvičíme si několik cviků, abych viděla, jak je provádíte, metodiku a techniku.

Vyzkoušíme si cviky na rovnováhu a stabilitu.

Otestujeme sílu středu, zkontrolujeme stav přímého břišního svalu, přip. diastázu.

Doporučím tzv. „první pomoc“, co dělat/cvičit hned v běžném životě.

Na základě vstupní diagnostiky mohu postavit následný trénink a další spolupráci.

Časová dotace: 60 minut + 30 minut vstupní konzultace

Cena: 1500 Kč

3. DIAGNOSTIKA A TRÉNINKOVÝ PLÁN (KOMPLET)

Diagnostika těla, stoje, chůze Ukážeme a vyzkoušíme si cviky. Rozloženo do 2 návštěv / 60 + 60 min. První hodinu uděláme diagnostiku a domluvíme se, jakým směrem se bude ubírat tréninkový plán / cviky. Vytvořím tréninkový plán na míru, podle kterého cvičíte doma. 

Druhou hodinu si spolu zacvičíme podle Vašeho tréninkového plánu a řekneme si, na co si dávat pozor.

Vše jednoduše vysvětlím a cviky naučím.

Jak probíhá diagnostika? Co je cílem?

Vaše tělo zkoumám pohledem, dotekem, porovnávám obě poloviny těla. Při diagnostice jste jen ve spodním nebo sportovním prádle.

Cílem je zmírnit nebo odstranit ne/dostatečný a bolestivý rozsah v pohybu, zlepšit držení těla, chůze, funkčnost / mobilita kloubů blokády či ztuhlost svalů.

Doporučím  3-5 cviků na doma

Každá další kontrolní/ jednorázová lekce ( interval 1x za měsíc, viz. jednorázový trénink ) trvá jen hodinu a postupně měním skladbu cviků dle toho, jak se Váš stav zlepšuje a čeho chcete dosáhnout.

Časová dotace: 120 minut + 30 minut vstupní konzultace

Cena: 2700 Kč

4. JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK

Pro ty, kteří chtějí cvičit s trenérem jednou za měsíc.

Podmínkou je absolvování vstupní diagnostiky, abych věděla o vašem těle co nejvíce, než začnete cvičit.

Na tréninku si spolu zacvičíme cviky. které budete doma cvičit. Do mailu posílám informace ke cvičení.

Klient si cvičí sám bez trenéra.

Doporučení za měsíc další konzultace.

Časová dotace: 55 minut / lekce

Cena: 1200 Kč 

5. BALÍČKY TRÉNINKŮ

Podmínkou je absolvování vstupní diagnostiky, abych věděla o vašem těle co nejvíce, než začnete cvičit.

A) Balíček 5-ti tréninků

Pro klienty, kteří budou cvičit min. 1x týdně.

Platnost 6 týdnů.

Závazná rezervace min. 5- ti termínů po sobě jdoucích dopředu.

Cvičení pod dohledem trenéra, odstraňování potíží, plnění stanoveného cíle, pravidelný trénink.

Časová dotace: 55 minut / lekce

Cena: 9900 Kč

B) Balíček 10-ti tréninků

Pro klienty, kteří budou cvičit min. 1x týdně.

Platnost 11 týdnů.

Závazná rezervace min. 10- ti termínů po sobě jdoucích dopředu.

Cvičení pod dohledem trenéra, odstraňování potíží, plnění stanoveného cíle, pravidelný trénink.

Časová dotace: 55 minut

Cena: 8800 Kč

6. PÁNEVNÍ DNO – individuální lekce / konzultace

Časová dotace a rozsah dle domluvy

Pro klientky, které se chtějí  zaměřit na pánevní dno.

Více zde: https://sieva.karlamannerov

Důležité!!! 

V případě, že máte jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před zahájením vašeho pravidelného cvičení s lékařem. Seznamte ho se cvičením, pro něž jste se rozhodli. Skupinové a individuální lekce nenahrazují lékařskou péči ani individuální léčbu či rehabilitaci. Trenér Karla Mannerová nepřebírá odpovědnost za případné zdravotní obtíže klientů cvičebních lekcí.

STORNO PODMÍNKY

Termín individuálního tréninku lze zrušit za těchto podmínek:

V případě balíčků jen 1x na 5 lekcí, a to bez poplatku, s možností náhrady termínu, za těchto podmínek.

Jak a kdy? 

– 24 hodin předem telefonicky/sms-kou  storno poplatek 0%

– v kratší době než 24 hodin předem storno poplatek 100% ceny

Balíček tréninků musí být využity během doby platnosti (6 nebo 12 týdnů, dle varianty balíčku)                                    Jednorázové tréninky / balíčky se platí na prvním tréninku, včetně jednorázových.

Klientovi nevzniká nárok na zrušení lekce a prodloužení platnosti při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání řádné docházce na předem domluvené tréninky.

Nevyužité tréninky během doby platnosti propadají. Za nevyužité tréninky se peníze nevracejí.

Termíny tréninků a konzultací jsou stanovené po dohodě s klientem, které lze zrušit nebo posunout na jiný termín nejpozději 24 hodin před jejich konáním, a to jen jedenkrát na 5 lekcí. 

V případě, že si klient způsobí zranění nebo dlouhodobě onemocní, co nejdříve svého trenéra kontaktujte a doloží lékařskou zprávu.

Tréninky / balíčky se platí předem.

Trenér může zrušit tréninky ze zdravotních důvodů, v období zdravotní epidemie, z hygienických nařízení, při zásahu vyšší moci, nebo z vážných technických důvodů (např. poruchy přívodu energie, opravy atd.)  a nahradit je online tréninky.