Individuální tréninky více

CVIČÍTE A OBČAS VÁS NĚKDE NĚCO POBOLÍVÁ?

CVIČÍTE A NEMŮŽETE SE HNOUT Z MÍSTA?

NECVIČÍTE A CHCETE CVIČIT?

TOUŽÍTE PO ZMĚNĚ?

CO S TÍM?

Objednejte se na vstupní konzultaci. Podívám se na Vaše tělo, nechám ho, aby „promluvilo“. Pokud najdu více nesrovnalostí, domluvíme se, odkud začneme. Vyjasníme si Vaše očekávání. 

NABÍZENÉ SLUŽBY obecné informace

SCHŮZKA (není nutná)

Nevíte, jak začít cvičit, co cvičit? Potřebujete se zeptat? Potkáme se spolu online. Řekneme si cíle a jaké jsou možnosti.  Schůzka je nezávazná.

V případě zájmu o individuální lekce napište na e-mail: karla.mannerova@seznam.cz nebo volejte na tel.č.: +420 734 840 287

Čas: 30 minut                             

Cena: ZDARMA

TRÉNINKY

Během tréninku hodně komunikuji a vysvětluji, aby klient věděl co a proč cvičit.

Jako Váš osobní trenér Vám ráda poradím. Tréninkové vybavení a pomůcky budeme využívat dle potřeb.

1. DIAGNOSTIKA A TRÉNINKOVÝ PLÁN (KOMPLET)*

Diagnostika těla, stoje, chůze Ukážeme a vyzkoušíme si cviky. Rozloženo do 2 návštěv / 60 + 60 min. První hodinu uděláme diagnostiku a domluvíme se, jakým směrem se bude ubírat tréninkový plán / cviky. Vytvořím tréninkový plán na míru, podle kterého cvičíte doma. 

Druhou hodinu si spolu zacvičíme podle Vašeho tréninkového plánu a řekneme si, na co si dávat pozor.

Vše jednoduše vysvětlím a cviky naučím.

Jak probíhá diagnostika? Co je cílem?

Vaše tělo zkoumám pohledem, dotekem, porovnávám obě poloviny těla. Při diagnostice jste jen ve spodním nebo sportovním prádle.

Cílem je zmírnit nebo odstranit ne/dostatečný a bolestivý rozsah v pohybu, zlepšit držení těla, chůze, funkčnost / mobilita kloubů blokády či ztuhlost svalů.

Doporučím  3-5 cviků na doma

Každá další kontrolní/ jednorázová lekce ( interval 1x za měsíc, viz. jednorázový trénink ) trvá jen hodinu a postupně měním skladbu cviků dle toho, jak se Váš stav zlepšuje a čeho chcete dosáhnout.

Časová dotace: 120 minut + 30 minut vstupní online konzultace

Cena: 2700 Kč

*neplatí pro „cvičení s trenérem doma“

2. JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK

Pro ty, kteří chtějí cvičit s trenérem jednou za měsíc.

Podmínkou je absolvování vstupní diagnostiky, abych věděla o vašem těle co nejvíce, než začnete cvičit.

Na tréninku si spolu zacvičíme cviky. které budete doma cvičit. Do mailu posílám informace ke cvičení.

Klient si cvičí sám bez trenéra.

Doporučení za měsíc další konzultace.

Časová dotace: 55 minut / lekce

Cena: 1500 Kč 

3. BALÍČKY TRÉNINKŮ

Podmínkou je absolvování vstupní diagnostiky, abych věděla o vašem těle co nejvíce, než začnete cvičit.

Balíček 5-ti tréninků

Pro klienty, kteří budou cvičit pravidelně, min. 1x týdně.

Platnost balíčku 6 týdnů.

Závazná rezervace min. 5- ti termínů po sobě jdoucích dopředu.

Cvičení pod dohledem trenéra, odstraňování potíží, plnění stanoveného cíle, pravidelný trénink.

Časová dotace: 55 minut / lekce

Cena: 4950 Kč

4. CVIČENÍ S TRENÉREM DOMA

„Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi.“ Na toto přísloví myslím často. Když Vy nemůžete za mnou, tak já přijdu za Vámi.

Nabízím službu osobního trenéra do domu nebo kanceláře.

Mám několik klientů, kteří využívají tuto službu a jsou velmi spokojení. Každý si zvolil četnost tréninků podle svým potřeb a možností.

První společné setkání poskytuji ZDARMA ( viz. SCHŮZKA ). Pokud se domluvíme na spolupráci, následuje VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA 60 MIN., cena 1500 Kč. Poté se domluvíme, jakým směrem se bude ubírat tréninkový plán / cviky.

Co je obsahem vstupní diagnostiky?

Vyplníme spolu jednoduchý dotazník. Vyzkouším dechový stereotyp, podívám se na tělo a jeho držení. Zacvičíme několik základních cviků, abych viděla, jak tělo zvládá techniku provedení. Stanovíme si cíl. Domluvíme čas, datum a pravidelnost. V rámci rychlejšího dosažení cíle, doporučím některé cviky (2-3) cvičit jako domácí úkol.

Cviky dle potřeb klienta, pomalé – zdravotní cvičení / interval pro spalování, cviky na zpevnění a posílení těla, s/bez pomůcek atd…

Varianty další spolupráce:

  • jednorázové lekce
  • min. 5 lekcí po sobě jdoucích (Balíček 5-ti lekcí)

Cena za dopravu:

  • do 10 km od Měchenic je doprava započítána v ceně tréninku
  • nad 10 km je to o domluvě

Cena: dle formy spolupráce

PÁNEVNÍ DNO – individuální lekce / konzultace

Časová dotace a rozsah dle domluvy

Pro klientky, které se chtějí  zaměřit na pánevní dno.

Více zde: https://karlamannerova.cz/sieva

MOJE MISE – MISE StrongBODY?

StrongBODY jsem založila před 6-ti lety s misí / záměrem překonání nudné rutiny ve cvičebním programu, se kterou jsem se potkávala na lekcích ve fitcentrech, což může způsobit ztrátu motivace na pravidelný pohyb / pravidelné cvičení a energie do pohybu. Jak to vidím? Lidé zcela přirozeně přistupují k pohybu /cvičení, dělá jim RADOST a těší je. Není to jen o výkonu, nejde o kredibilitu. A získání dlouhodobé motivace je také výzvou.

A dalším cílem je zvyšovat u klientů jejich sebevědomí, aby se cítili při cvičení pohodlně a neobávali se, že něco neznají a nebránili sami sobě v pokusu o nové aktivity. Zároveň nestáli sami sobě v cestě za kýženou změnou.

Pro zlepšení se mi osvědčil postup několika / mnoha mikro změn mimo komfortní zónu. Prověří se klientova trpělivost a odhodlání pro změnu.  Pro pohyb vpřed je důležité se nebát chybovat, jsme ochotni se z chyb učit, riskovat, pak je velká šance, že dojde ke změně a klient nezůstává jen v rovině „já chci“ = což vlastně znamená „já si přeji“, ale dál nic, jenom sní a nejde do konkrétních kroků. Zábavnou a praktickou formou volím vhodné cviky a učím metodiku postupně.

Začneme a tělo nám řekne, co ho trápí. To se stane pokud mi budete důvěřovat a sami sobě si dovolíte nahlédnout „behind the scenes“.

Pokud to bude o pohyblivosti, uvolníme svaly se sníženou pružností, které omezují funkci kloubu, abychom zvýšili POHYBLIVOST. Tyto protahovací cviky musí být prováděny pravidelně. 

Celkově se zaměříme se na kontrolu pohybu, plynulost, zvýšíme kontrolu pohybu těla a zaměříme se na přesné držení těla (koordinace, hbitost, ohýbání…), pečlivé a přesné provedení cviků, ne jen tak halabala.

Po nějaké době, u každého je to jinak….ok, pokročili jsme, Vaše tělo si zlepšilo funkční hybnost, dostatečně jste se se svým tělem seznámili, zvýšila se propriorecepce, máte tělo a pohyb pod kontrolou. Pohyby jsou plynulé a bezpečné, zároveň klouby nejsou stabilní, nejste ještě schopni udržet stabilní pozice. A proto začneme s POSILOVÁNÍM, s posilovacími cviky.

PROČ SE NEDAŘÍ NĚKTERÉ PROBLÉMY ODSTRANIT?

Asi je to jasné. Klienti, kteří trpí různými chronickými obtížemi, velice často chtějí některé kroky buď vypustit, protože jim připadají zbytečné, nebo chtějí celý proces uspěchat. Chybí tolik potřebná DŮVĚRA, ODHODLÁNÍ, TRPĚLIVOST a PRECIZNOST. A pokud se kýžený výsledek nedostaví rychle, klient ztratí chuť s bolestí něco dělat a mnohdy si na ni ve výsledku i zvykne a přijme ji jako samozřejmost.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Pokud víte o nějaké své osobní tělesné slabině, nespěchejte se zatěžováním svého těla. Neřešte problém tak, že přeskočíte uvolnění + motoriku a skočíte rovnou do posilování nebo budete zvyšovat nároky na tělo ve formě výkonu.

Než si „naložíte“ zátěž, než začnete zlepšovat svůj výkon, je potřeba mít 100% jistotu, že jednotlivé části těla, klouby a spojení jsou v dokonalém stavu. Pokud by někde byla sebemenší závada/nerovnováha, znamenalo by to zvětšení/rozšíření stávajícího problému

CÍLEM je zvýšit/rozvinout Vaše fyzické možnosti nebo výkonnost.

POZOR!!!

Výsledek tréninkového plánu závisí na Vás a Vaší aktuální výkonnosti, rozsahu a specifikaci problému.

Dosažení např. skvělé postavy a zároveň dlouhodobé změny vyžaduje čas. Nepropadejte frustraci, pokud výsledky nepřijdou hned. Důležité je být trpělivý. Každodenní pohyb a psychická pohoda jsou klíčem k úspěchu. Změna je možná, chce to jen začít a vytrvat.

Udržení motivace je dlouhodobý proces, který vyžaduje úsilí a trpělivost. Klíčem je najít strategie, které vám nejlépe pomáhají udržet svou motivaci a zůstat věrní svým fitness cílům. A to velmi dobře znám, sama jsem si to zažila na svém těle a díky tomu vím, jak Vás motivovat. Vlastní zkušenost je ta nejlepší. Budete překvapeni, co všechno se o sobě dozvíte a co si uvědomíte.

Je to pecka!

KROK Č. 1. – ODHODLÁNÍ A TRPĚLIVOST

KROK Č. 2. – MOTIVACE A UDRŽENÍ SI MOTIVACE ( např. PRAVIDELNOST POHYBU)

KROK Č. 3. – PODPORA TRENÉRA A OKOLÍ

DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI !!! 

V případě, že máte jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před zahájením vašeho pravidelného cvičení s lékařem. Seznamte ho se cvičením, pro něž jste se rozhodli. Skupinové a individuální lekce nenahrazují lékařskou péči ani individuální léčbu či rehabilitaci.

Klient trénuje na vlastní nebezpečí, a proto je nezbytné, aby před započetím tréninku zvážil svůj zdravotní stav a poradil se o vhodnosti tréninku se svým lékařem.

Trenér Karla Mannerová nepřebírá odpovědnost za případnou zdravotní újmu / zdravotní obtíže klientů cvičebních lekcí / individuálních tréninků.

STORNO PODMÍNKY

Termín individuálního tréninku lze zrušit za těchto podmínek:

– 24 hodin předem telefonicky/sms-kou  storno poplatek 0%

– v kratší době než 24 hodin předem storno poplatek 100% ceny

Klientovi nevzniká nárok na zrušení lekce a prodloužení platnosti při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání řádné docházce na předem domluvené tréninky.

Nevyužité tréninky během doby platnosti propadají. Za nevyužité tréninky se peníze nevracejí.

Termíny tréninků a konzultací jsou stanovené po dohodě s klientem, které lze zrušit a posunout na jiný termín nejpozději 24 hodin před jejich konáním, a to jen jedenkrát na 5 lekcí. Tato lekce bude nahrazena bud´ v jiný den nebo bude spojena s běžným tréninkem. ( př. běžný trénink trvá 55 minut, prodlouží se o např. o 30 minut a příště opět o 30 minut. ).

V případě, že si klient způsobí zranění nebo dlouhodobě onemocní, co nejdříve svého trenéra kontaktujte a doloží lékařskou zprávu.

Tréninky / balíčky se platí předem.

Trenér může zrušit tréninky ze zdravotních důvodů, v období zdravotní epidemie, z hygienických nařízení, při zásahu vyšší moci, nebo z vážných technických důvodů (např. poruchy přívodu energie, opravy atd.)  a nahradit je online tréninky.

Číslo účtu pro platbu tréninků: 6809686155/5500

Úhradou peněz na výše uvedený účet klient zároveň stvrzuje, že se seznámil se storno podmínkami a podmínkami spolupráce a bez výhrad s nimi souhlasí.